Canton Gladius nr. 5's historie

Institueringen af Canton Gladius nr. 5 fandt sted lørdag den 19. januar 2019 i Ordensbygningen i Ringkøbing. 

Canton Gladius har sine rødder fra Canton Honestas nr. 4, som i årene forud for 2017 havde en betydelig tilgang i medlemsantallet, der på daværende tidspunkt havde passeret 115 chevaliers. Dette blev problemskabende i forbindelse med mødeplanlægningen, idet det kun var de færreste ordensbygninger, som havde kapacitet til at være værter ved cantonmøderne. 

Blandt medlemmerne opstod med mellemrum ideer om en deling af Honestas, der i store træk mønstrede sine medlemmer fra 5 patriarklejre i distrikterne 6, 7, 8 og 12 svarende til Region Syddanmark; men det store spørgsmål var, hvordan en eventuel deling kunne foretages. 

Henover sommeren 2017 blev ideen om en deling igen bragt på bane. Medlemsantallet var nu på 120, og der var en venteliste på 15. 

For at bevare muligheden for at rekruttere medlemmer i hele det førnævnte område arbejdedes der nu på at skabe en parallel canton, og da der midt i september måned viste sig interesse blandt mere end en tredjedel af Honestas’s medlemsskare, samledes en styregruppe på 6 medlemmer til et møde den 26. september 2017, hvor det blev besluttet at underrette Canton Honestas om, at styregruppen fremadrettet ville arbejde mod oprettelse af en cantonforening med det før omtalte formål for øje.  

Der blev indkaldt til et møde i Ordensbygningen i Middelfart den 26. oktober 2017, hvor Cantonforeningen Gladius blev stiftet, og foreningen blev efterfølgende institueret i dens hjemsted i Ordensbygningen i Haderslev den 9. december 2017. 

Henover året 2018 blev der afholdt 6 foreningsmøder, hvorunder tilgangen af medlemmer øgedes. 

I april 2018 blev der ansøgt om fribrev til at instituere Gladius som parallel canton, og generalstaben gav den 2. juli 2018 sin tilladelse hertil, hvorefter Canton Gladius nr. 5 med 59 medlemmer kunne institueres under mottoet: ”Si voluntas via est”. ”Hvis der er vilje – så findes vejen”.